9 Nisan 2016 Cumartesi

Demokrasinin Dünü, Bugünü ve Yarını..., Ali Nail ERDEM

"Demokrasi, sadece ve ancak 'namuslu, dürüst, ilkeli, onurlu ve sorumlu' insanların lisanından dinlenir. Ortak akıl, uzlaşma melekesi ve demokrasi kültürü olmayan; Gizli diktatör, pamuk eldivenli despot veya iki yüzlü bir mürai, ya da kurnaz bir siyaset simsarından Demokrasi öğrenemezsiniz. Tıpkı Ahmet Yesevi Hazretlerinin "bal hikâyesi" gibi, fazileti nefsinde yaşamayan ve demokrasinin imar ve inşâasında vazife almamış bir kimse, bu yüksek insanlık felsefesini anlatamaz. Anlatmaya çabalasa dahi, kitlelere sözü geçmez. Yalancı ve mürai durumuna düşer. İşte, bu makalenin saygın müellifi Sayın Bakan Ali Naili ERDEM, her şeyden önce bir demokrasi mimarıdır. 27 Mayıstan önce inşasında; 27 Mayıs kalkışmasından sonra ise, imar ve tamirinde vazife almıştır. Fark buradadır."


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder